gräsarmering

Gräsarmering innebär att man förstärker utsatta gräsmattor med galler med små celler i, tillverkade av återvunnen och härdad plast. Däri sår man gräs och detta innebär många fördelar, som att regnvattnet leds direkt ner i marken och blir inte stående ovanpå. En armerad gräsmatta blir mycket tåligare än en utan armering. Gräsmattor med hög belastning, där det är flitig gångtrafik eller där bilar parkeras blir mycket tåligare, vilket kanske är den största fördelen. Plastcellerna ger gräsytan förnyad styrka.